Регистрацията на талони приключи! Очаквайте големия победител на 22.03.2017 г.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА

ЕВРОФУТБОЛ ВЛЕЗ В ИГРАТА

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол - Влез в играта!", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба.

2. Допълнителната парична печалба ще се проведе за периода от 17.02.2017 г. до 19.03.2017 г.

3. Всички участници, заложили в периода на провеждане на допълнителната парична печалба минимум 5 лева на една квитанция в програми Спортмакс или Гонки или минимум 10 лева на една квитанция в програма Футбол и други спортове, могат да се включат в жребия за определяне на печелившите от допълнителната парична печалба.

4. За да се включи в жребия за определяне на печалбите, участникът трябва да регистрира в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg първите 30 цифри от баркода на квитанцията или 30 цифровия баркод на форма изплащане, залогът по които отговаря на описаното в т. 3 и да попълни трите си имена, град на местоживеене, дата на раждане, телефон за връзка и e-mail за контакти. Участниците имат право да регистрират неограничен брой квитанции. Всяка регистрирана квитанция дава право на едно участие в жребия. Броят на участията в жребия се определя от броя регистрирани квитанции.

5. Допълнителните парични печалби ще бъдат определени, както следва:
5.1. Всеки понеделник, чрез жребий, ще се определят 3 печалби по 1 000. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните петък, събота и неделя на предходната седмица.
5.2. Всеки петък, чрез жребий, ще се определят 3 печалби по 1 000 лева. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък на текущата седмица.
5.3. На 22.03.2017 г. чрез жребий, ще бъде определен един участник, който ще спечели голямата печалба от 10 000 лв. В жребия ще се включат всички квитанции, регистрирани от старта на допълнителната парична печалба до 19.03.2017 г., вкл.

6. Печелившите участници и техните печалби, ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребиите.

7. Паричните печалби ще бъдат изплатени срещу представяне от участника на квитанция за потвърждение на залога или форма изплащане, съдържаща първите 30-цифри от баркода, който е регистриран в сайта и е определен за печеливш в допълнителната парична печалба.

8. Паричните печалби по т. 5 могат да бъдат получени в букмейкърската мрежа и офисите на регионалните представители. Голямата парична печалба по т. 6, ще бъде изплатена по банков път. Срокът за изплащане на печалбите е до 7 дни, считано от деня, следващ тяхното определяне. Парични печалби, непотърсени в този срок, не се изплащат.

9. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни и ПР цели.

10. С предоставянето на личните си данни по начина, описан в т. 4 от настоящите правила, участникът дава изричното си съгласие да получава информационни съобщения, свързани с организираните от Еврофутбол ООД игри, кампании, промоции и др.

11. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на Еврофутбол ООД.

12. Еврофутбол ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

Всеки понеделник

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните петък, събота и неделя на предходната седмица. Наградите са:

  • 3 печалби по 1 000 лв.
feature

Всеки петък

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните от понеделник, вторник, сряда и четвъртък на текущата седмица. Наградите са:

  • 3 печалби по 1 000 лв.
feature

22.03.2017 г. - голямата награда

Включат се всички квитанции, регистрирани от старта на кампанията до 19.03.2017 г. вкл.

  • 10 000 лв.

ПЕЧЕЛИВШИ

22.03.2017 г.

10 000 лв. получава
Николай Иванов, гр. Бургас

20.03.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Йордан Петков, гр. Видин
Петя Димитрова, гр. София
Славян Руменов, гр. София

17.03.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Михаил Бояджиев, гр. София
Пламен Пенчев, гр. Попово
Здравко Стоянов, гр. Дупница

13.03.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Айджан Сали, гр. Исперих
Никола Байлов, гр. София
Васил Стоянов, гр. София

10.03.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Димитър Димов, гр. Смолян
Кристина Андонова, гр. Кюстендил
Цветан Стоянов, гр. София

06.03.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Константин Джорошки, гр. София
Кирчо Крумов, гр. Хасково
Георги Димитров, гр. София

03.03.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Калин Драганов, гр. Камено
Емил Крумов, гр. Благоевград
Пламен Димитров, гр. София

27.02.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Михаел Младенов, гр. Радомир
Тереза Божилова, гр. София
Светлозар Христов, гр. Стара Загора

24.02.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Радослав Иванов, гр. София
Джулия Гоцева, гр. Перник
Тони Ангелов, гр. Видин

20.02.2017 г.

по 1 000 лв. получават
Владимир Димитров, гр. Русе
Пламен Харбалиев, гр. Пирдоп
Антон Йорданов, гр. София

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg