Играта приключи!
Благодарим за участието!

ПЕЧЕЛИВШИ

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА И ПРЕДМЕТНА НАГРАДА

ЕВРОФУТБОЛ ВЛЕЗ В ИГРАТА

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба и предметна награда "ЕВРОФУТБОЛ ВЛЕЗ В ИГРАТА".

2. Допълнителната парична печалба и предметна награда ще се проведе за периода от 01.12.2015 г. до 20.12.2015 г.

3. Допълнителната парична печалба и предметна награда ще бъде проведена в три кръга, както следва:
3.1. В първи кръг се включват всички участници, регистрирали се за участие в периода от 01.12.2015 г. до 06.12.2015 г., вкл. В първи кръг ще бъдат раздадени следните печалби и награди:
5 печалби по 500 лв.
1 телевизор
3.2. Във втори кръг се включват всички участници, регистрирали се за участие в периода от 08.12.2015 г. до 13.12.2015 г., вкл. Във втори кръг ще бъдат раздадени следните печалби и награди:
6 печалби по 500 лв.
1 GoPro камера
3.3. В трети кръг се включват всички участници, регистрирали се за участие в периода от 15.12.2015 г. до 20.12.2015 г., вкл.
В трети кръг ще бъдат раздадени 10 печалби по 500 лева.

4. Всички участници, заложили на една квитанция минимум 5 лева в програма Спортмакс или минимум 10 лева в програма Футбол и други спортове, могат да се включат в жребия за определяне на печелившите от "Еврофутбол Влез в играта".

5. За да се включи в жребия за определяне на печалбите, участникът трябва да регистрира в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg 35 цифровия баркод на квитанцията, отговаряща на описаното в т. 4 и да попълни трите си имена, град на местоживеене, дата на раждане, телефон за връзка и e-mail за контакти. Участниците имат право да регистрират неограничен брой квитанции. Всяка регистрирана квитанция дава право на едно участие в жребия. Броя на участия в жребия се определя от броя регистрирани квитанции.

6. Жребиите за определяне на печалбите, ще се проведат както следва:
- определянето на печелившите от първи кръг ще се извърши на 07.12.2015 г. В него ще се вклюмат всички участници, отговарящи на условията по т.т. 3.1, 4 и 5
- определянето на печелившите от втори кръг ще се извърши на 14.12.2015 г. В него ще се вклюмат всички участници, отговарящи на условията по т.т. 3.2, 4 и 5
- определянето на печелившите от трети кръг ще се извърши на 21.12.2015 г. В него ще се вклюмат всички участници, отговарящи на условията по т.т. 3.3, 4 и 5

7. Печелившите участници и техните печалби, ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребиите.

8. Паричните печалби и предметните наградите ще бъдат изплатени срещу представяне от участника на квитанция за потвърждение на залога, съдържаща 35-цифрения баркод, който е регистриран в сайта и е определен за печеливш или форма изплащане, получена при получаване на печалба по квитанция, чиито 35-цифрен баркод е регистриран за участие в допълнителната парична печалба и предметна награда.

9. Паричните печалби и предметните награди могат да бъдат получени в букмейкърската мрежа, офисите на регионалните представители или в централния офис на дружеството в срок до 7 дни, считано от деня, следващ тяхното определяне. Парични печалби и предметни награди, непотърсени в този срок, не се изплащат.

10. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни и ПР цели.

11. С предоставянето на личните си данни по начина, описан в т. 5 от настоящите правила, участникът дава изричното си съгласие да получава информационни съобщения, свързани с организираните от "Еврофутбол" ООД игри, кампании, промоции и др.

12. В "Еврофутбол Влез в играта" нямат право да участват букмейкъри или служители на "Еврофутбол" ООД.

13. "Еврофутбол" ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

Първи кръг

В първи кръг се включват всички участници, регистрирали се за участие в периода от 01.12.2015 г. до 06.12.2015 г., включително. Наградите за първи кръг са:

  • 5 печалби по 500 лв.
  • 1 телевизор
feature

Втори кръг

Във втори кръг се включват всички участници, регистрирали се за участие в периода от 08.12.2015 г. до 13.12.2015 г., включително. Наградите за втори кръг са:

  • 6 печалби по 500 лв.
  • 1 GoPro Hero 4 камера
feature

Трети кръг

В трети кръг се включват всички участници, регистрирали се за участие в периода от 15.12.2015 г. до 20.12.2015 г., включително. Наградите за трети кръг са:

  • 10 печалби по 500 лв.

ПЕЧЕЛИВШИ


Първи кръг

Телевизор
Илиян Илиев, гр. Русе

по 500 лв. печелят
Драгомир Шаламанов, гр. Ямбол
Калоян Василев, гр. Габрово
Златко Луков, гр. Пловдив
Тодор Тодоров, гр. Монтана
Марио Харизанов, гр. София

Втори кръг

GoPro Hero 4 камера
Златина Милева, гр. Търговище

по 500 лв. печелят
Елисавета Рибникова, гр. Белово
Васил Вецков, гр. Етрополе
Данаил Андонов, гр. София
Георги Михайлов, гр. Нова Загора
Цветан Атанасов, гр. Ботевград
Пламен Първанов, гр. Видин

Трети кръг

по 500 лв. печелят
Николай Чонев , гр. София
Нурай Гюнгьор Мюмюн, гр. Хасково
Петър Василев Цирков, гр. Пловдив
Недялко Дерелиев, гр. София
Георги Христов Шопов, с. Кулата
Атанас Панайотов, гр. Варна
Евгени Генев, гр. Севлиево
Бесри Хайдаров Карагьозов, гр. Бургас
Симеон Бойков Симеонов, гр. Перник
Любомир Николов Тумбалев, гр. Пазарджик

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg