ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА И ПРЕДМЕТНА НАГРАДА "ЕВРОФУТБОЛ СЕДМИЦА НА ШАМПИОНИТЕ!"

На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба и предметна награда "Еврофутбол-Седмица на шампионите!".

2. Допълнителната парична печалба и предметна награда ще се проведе за периода от 09:00 часа на 27.05.2019 г. до 23:59 часа на 01.06.2019 г. включително, включително

3. Паричните печалби и предметните награди, които ще бъдат раздадени са следните:
2500 броя – шапки;
700 броя – грил комплекта
1000 броя – парична печалба на стойност 5.00 лева, която може да бъде използвана само за залог /“бонус залог“/

4. Всички участници, заложили минимум 5 лева в програма Футбол и други спортове могат да се включат в "Еврофутбол-Седмица на шампионите!".

5. Всички участници, чиито залози отговарят на определените съгласно т. 4 условия, могат да спечелят допълнителна парична печалба или предметна награда, както следва:
всеки талон със залог от минимум 5 лева в програма "Футбол и други спортове" може да спечели - шапка
всеки талон със залог от минимум 10 лева в програма "Футбол и други спортове" може да спечели - безплатен залог от 5 лева
всеки талон със залог от минимум 15 лева в програма "Футбол и други спортове" може да спечели - грил комплект

6. Допълнителните парични печалби и предметни награди се определят между всички залози, отговарящи на определените съгласно т. 4 и т. 5 условия.
6.1 При осъществяване на залог, ако той печели от "Еврофутбол-Седмица на шампионите!", на квитанцията за потвърждение на залога се отпечатва информация за наличието на допълнителна парична печалба или предметна награда.
6.2 Вида и размера на допълнителната парична печалба или предметна награда се отпечатват на отделна квитанция, съдържаща баркод, посредством който съответната печалба или награда могат да бъдат получени.
6.3 Парични печалби ще се получават във всеки пункт на "Еврофутбол" в срока, посочен на съответната печеливша квитанция, а предметните награди могат да бъдат получени само в букмейкърския пункт, в който са спечелени“ в срока, посочен на съответната печеливша квитанция.

7. Залозите, спечелили допълнителна парична печалба или предметна награда, остават валидни и при верни предвиждания, ще бъдат определени като печеливши.
7.1 В случай, че залог, от който е спечелена допълнителна парична печалба или предметна награда, бъде анулиран, допълнителната парична печалба или предметна награда също се анулира и не може да бъде изплатена.
7.2 В случай, че дадена допълнителна парична печалба или предметна награда е изплатена, залогът, с който е спечелена, не може да бъде анулиран.

7.3 При спечелване на бонус залог, същият може да бъде използван само за нов залог, като новият залог трябва да бъде осъществен на един талон и общата сума на залозите в талона трябва да бъде равна на размера на бонус залога, с който ще бъде заплатена.
7.4 Залозите, осъществени с бонус залог, не могат да бъдат анулирани.

8. Паричните печалби и предметните награди ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

9. Паричните печалби могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове, а предметните награди могат да бъдат получени само в букмейкърския пункт, в който са спечелени. "Еврофутбол" ООД си запазва правото за дадени парични печалби и предметни награди да определи друго място на изплащане. Тези ограничения се определят от "Еврофутбол" ООД и се публикуват в интернет сайта на дружеството.

10. С включването си в "Еврофутбол-Седмица на шампионите!", участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни, маркетингови и ПР цели.

11. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на "Еврофутбол" ООД.

12. "Еврофутбол" ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

2500 броя шапки

всеки талон със залог от минимум 5 лева в програма "Футбол и други спортове" може да спечели - шапка

feature

1000 броя "бонус залог" на стойност 5 лева

всеки талон със залог от минимум 10 лева в програма "Футбол и други спортове" може да спечели - безплатен залог на стойност 5 лева

feature

700 броя грил комплекта

всеки талон със залог от минимум 15 лева в програма "Футбол и други спортове" може да спечели - грил комплект

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg