"ЕВРОФУТБОЛ ДАВА ПОВЕЧЕ – НА МИГА!"

С "ЕВРОФУТБОЛ" НА СВЕТОВНОТО В РУСИЯ

Във връзка с утвърдените на основание чл. 22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол” „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, Еврофутбол ООД обявява провеждане на допълнителна предметна награда при следните конкретни и задължителни условия:

1. Период на провеждане – от 10:00 часа на 30.03.2018 г. до 23:59 часа на 30.04.2018 г. включително.

2. Предметни награди:
- - 14 туристически пакета за двама за Световното първенство по футбол в Русия през 2018 г.

3. Всеки един от туристическите пакети по т. 2 е валиден за двама човека и включва:
По един билет за среща от Световното първенство по футбол Русия 2018 г. (или за срещата Германия – Мексико, която ще се състои в Москва на 17.06.2018 г., или за срещата Нигерия – Аржентина, която ще се състои в Санкт Петербург на 26.06.2018 г.);
Самолетен билет за двама (съответно или София – Москва – София или София – Виена – Санкт Петербург – Виена – София);
По един билет за среща от Световното първенство по футбол Русия 2018 г. (или за срещата Германия – Мексико, която ще се състои в Москва на 17.06.2018 г., или за срещата Нигерия – Аржентина, която ще се състои в Санкт Петербург на 26.06.2018 г.);
2 нощувки с включени закуски в хотел три и четири звезди;
Трансфер летище – хотел – летище;
Медицинска застраховка с Асистанс с покритие 100 000 лева;
Виза за Русия;
Такса за регистрация на чужди граждани. Пакетът не включва:
Разходи от личен характер.

4. Условие за участие всеки талон със залог от минимум 25 лева в програма „Футбол и други спортове“, може да спечели една или повече от определените в т. 2 допълнителни печалби.

5. Предметните награди ще бъдат предоставяни само срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.
5.1. Квитанцията НЕ трябва да минава за изплащане през терминал на „Еврофутбол“.

6. Участниците нямат право да преотстъпват ваучера на друг човек.

7. Крайният срок за предоставяне на предметните награди е до седем календарни дни от датата на отпечатване на квитанцията по т. 5.

8. Предметните награди се предоставят като ваучер в централния офис на „Еврофутбол“ ООД на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №12. На място спечелилите ще получат протокол, с който трябва да отидат в офис на туристическа агенция „Шанс травел“.

9. Ваучерите по т. 8 следва да бъдат представени в офиса на туристическа агенция „Шанс Травел“ на адрес: София, 1618, ул. „Княгиня Клементина“ №4, телефони: (02) 419 82 60, (02) 419 88 34, (02) 419 96 08, лица за контакт: Симеон Къчовски и Ива Станчева, e-mail: [email protected], уебсайт: www.chancetravel.com. Участниците се задължават да предоставят всички необходими документи на туристическата агенция с цел уреждане на резервациите и пътуването. „Еврофутбол“ ООД не носи отговорност пред участниците при непредоставяне от тяхна страна на необходими, с цел реализиране на пакета, документи и/или поради отказ от страна на компетентните власти на Република България и/или Руската федерация спрямо участник за напускане на територията на Република България или за допускане на територията на Руската федерация.

Важно:
Използването на ваучерите по т. 8 е обвързано с получаване на виза от Руската федерация. Необходимите документи се изготвят от туристическата агенция само при предоставяне от печелившия участник на:
9.1 Валиден международен паспорт със срок на валидност не по-малко от 6 месеца след датата на влизане в Руската федерация и поне две празни страници за полагане на визата.
9.2. Актуална цветна снимка с паспортен формат (размер 3.5 на 4.5 см.).

10. С получаването на предметната награда всеки печеливш участник се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи ликът му да бъдат публикувани и съобщавани в средствата за масова информация, включително в сайта на „Еврофутбол“ ООД. С получаването на предметната награда всеки печеливш участник се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи ликът му да бъдат използвани от „Еврофутбол“ ООД без допълнително възнаграждение за рекламни, маркетингови и/или ПР цели.

11. За неуредените в настоящите конкретни правила въпроси и условия се прилагат „Правила за организация и провеждане на допълнителна парична печалба и предметна награда „Еврофутбол дава повече – на мига!”, с които можете да се запознаете тук.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА И ПРЕДМЕТНА НАГРАДА

Еврофутбол дава повече - НА МИГА

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Еврофутбол”, Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба и предметна награда.

2. Допълнителната парична печалба и предметна награда ще се провежда през цялата 2018 г., като всеки период на нейното провеждане, ще бъде оповестяван в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg.

3. За всеки период на провеждане на „Еврофутбол дава повече – на мига!“, в интернет сайта на дружеството, ще се обявява, на какви конкретни задължителни условия трябва да отговарят залозите които могат да се включат в допълнителната парична печалба и предметна награда.
Условията могат да бъдат например:
- Размер на залога;
- Програма, в която е осъществен залога;
- Интервал от време, в който е осъществен залога;
- Населено място, в което е осъществен залога и др.

4. Всички участници, чиито залози отговарят на определените съгласно т. 3 условия, могат да спечелят допълнителна парична печалба или предметна награда.

4.1. Допълнителните печалби могат да бъдат:
- парична сума;
- бонус залог (бонус залогът е парична печалба, която може да бъде използвана само за залог);
- предметна награда.

4.2. Вида и размера на печалбите, които ще се разпределят във всеки период на провеждане на „Еврофутбол дава повече – на мига!“ ще бъде обявяван в интернет сайта на дружеството.

5. Допълнителните парични печалби и предметни награди се определят между всички залози, отговарящи на определените съгласно т. 3 условия.
5.1. При осъществяване на залог, ако той печели от „Еврофутбол дава повече – на мига!“, на квитанцията за потвърждение на залога се отпечатва информация за наличието на допълнителна парична печалба или предметна награда.
5.2. Вида и размера на допълнителната парична печалба или предметна награда се отпечатват на отделна квитанция, съдържаща баркод, посредством който съответната печалба или награда могат да бъдат получени.
5.3. Парични печалби и предметни награди ще се получават във всеки пункт на „Еврофутбол“ в срока, посочен на съответната печеливша квитанция.

6. Залозите, спечелили допълнителна парична печалба или предметна награда, остават валидни и при верни предвиждания, ще бъдат определени като печеливши.
6.1. В случай, че залог, от който е спечелена допълнителна парична печалба или предметна награда, бъде анулиран, допълнителната парична печалба или предметна награда също се анулира и не може да бъде изплатена.
6.2. В случай, че дадена допълнителна парична печалба или предметна награда е изплатена, залогът, с който е спечелена, не може да бъде анулиран.
6.3. При спечелване на бонус залог, същият може да бъде използван само за нов залог, като новият залог трябва да бъде осъществен на един талон и общата сума на залозите в талона трябва да бъде равна на размера на бонус залога, с който ще бъде заплатена.
6.4. Залозите, осъществени с бонус залог, не могат да бъдат анулирани.

7. Паричните печалби и предметните награди ще бъдат изплащани срещу представяне от участника на квитанция за допълнителна печалба, съдържаща баркод.

8. Паричните печалби и предметните награди могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове. „Еврофутбол“ ООД си запазва правото за дадени парични печалби и предметни награди да определи друго място на изплащане. Тези ограничения се определят за всеки период на провеждане на „Еврофутбол дава повече – на мига!“ и се публикуват в интернет сайта на дружеството.

9. С включването си в „Еврофутбол дава повече – на мига!“ /независимо в кой период от нейното провеждане/, участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни, маркетингови и ПР цели.

10. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на „Еврофутбол” ООД.

11. „Еврофутбол” ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

Германия - Мексико

17.06.2018 г., Москва

feature

Нигерия - Аржентина

26.06.2018 г., Санкт Петербург

ПЕЧЕЛИВШИ

Допълнителните печалби се получават от централен офис Еврофутбол ООД в гр. София, бул. Джеймс Баучер 12, в работни дни (от 9:00 до 17:00 ч.).

Лилия Андреева


Красимир Йорданов


Росен Тотев


Николай Чонев


Теменужка Кехайова


Десислава Атанасова


Орлин Василев


Иван Цанков


Младен Петков


Тихомира Златева


Петър Байчев


Светомир Недев


Ивайло Кимчев


Пламен НиколовВръзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg