Кампанията приключи!


 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА

ПРАЗНУВАЙ С ЕВРОФУТБОЛ

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба.

2. Допълнителната парична печалба ще се проведе за периода от 01.12.2017 г. до 02.01.2018 г.

3. Всички участници, заложили в периода на провеждане на допълнителната парична печалба минимум 10 лева на една квитанция в програма Футбол и други спортове, могат да се включат в жребия за определяне на печелившите от допълнителната парична печалба.

4. За да се включи в жребия за определяне на печалбите, участникът трябва да регистрира на тази интернет страница първите 30 цифри от баркода на квитанцията или 30 цифровия баркод на форма изплащане, залогът по които отговаря на описаното в т. 3 и да попълни трите си имена, град на местоживеене, дата на раждане, телефон за връзка и e-mail за контакти. Участниците имат право да регистрират неограничен брой квитанции. Всяка регистрирана квитанция дава право на едно участие в жребия. Броят на участията в жребия се определя от броя регистрирани квитанции.

5. Допълнителните парични печалби ще бъдат определени, както следва:
5.1. Всяка сряда, чрез жребий, ще се определят 60 печалби по 100 лева и 2 печалби по 500 лева. В жребия ще се включват всички квитанции, регистрирани в дните от сряда предходната седмица, до вторник в седмицата на жребия. В първия жребий на допълнителната печалба, ще бъдат включени всички регистрирани квитанции от 1-ви до 5-ти декември, включително.
5.2. След края на допълнителната печалба, чрез жребий, ще бъде определен един участник, който ще спечели голямата печалба от 5 000 лв. В жребия ще се включат всички квитанции, регистрирани в периода на допълнителната печалба. Датата и часа на жребия ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството.

6. Печелившите участници и техните печалби, ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребиите.

7. Паричните печалби ще бъдат изплатени срещу представяне от участника на квитанция за потвърждение на залога или форма изплащане, съдържаща първите 30-цифри от баркода, който е регистриран в сайта и е определен за печеливш в допълнителната парична печалба.

8. Паричните печалби по т. 5.1 могат да бъдат получени в букмейкърските пунктове. Голямата парична печалба по т. 5.2, ще бъде изплатена по банков път. Срокът за изплащане на печалбите е до 7 дни, считано от деня, следващ тяхното определяне. Парични печалби, непотърсени в този срок, не се изплащат.

9. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни и ПР цели.

10. С предоставянето на личните си данни по начина, описан в т. 4 от настоящите правила, участникът дава изричното си съгласие да получава информационни съобщения, свързани с организираните от Еврофутбол ООД игри, кампании, промоции и др.

11. В допълнителната парична печалба нямат право да участват букмейкъри или служители на Еврофутбол ООД.

12. Еврофутбол ООД си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

Всяка сряда

Включват се всички квитанции, регистрирани в дните четвъртък - вторник след последното теглене. В първия жребий на допълнителната печалба, ще бъдат включени всички регистрирани квитанции от 1-ви до 5-ти декември, включително. Наградите са:

  • 60 печалби по 100 лв.
  • 2 печалби по 500 лв.
feature

03.01.2018 г. - голямата награда

В жребия ще се включат всички квитанции, регистрирани в периода на допълнителната печалба. Наградата е:

  • 5 000 лв.

ПЕЧЕЛИВШИ

Допълнителните печалби могат да бъдат получени от всеки букмейкърски пункт на Еврофутбол ООД в страната.

03.01.2018 г.

Голямата награда от 5 000 лв. печели

Иван Апостолов, гр. Вършец

по 500 лв печелят

по 100 лв печелят27.12.2017 г.

по 500 лв печелят

по 100 лв печелят20.12.2017 г.

по 500 лв печелят

по 100 лв печелят13.12.2017 г.

по 500 лв печелят

по 100 лв печелят06.12.2017 г.

по 500 лв печелят

по 100 лв печелят

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg