Играта приключи!
Благодарим за участието!

ПЕЧЕЛИВШИ

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПЕЧАЛБА И ПРЕДМЕТНА НАГРАДА

ЕВРОФУТБОЛ СПОРМАКС - МАКСИМАЛНО БЪРЗИ ПЕЧАЛБИ

1. На основание чл.22 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Еврофутбол", Еврофутбол ООД организира допълнителна парична печалба и предметна награда "ЕВРОФУТБОЛ СПОРМАКС - МАКСИМАЛНО БЪРЗИ ПЕЧАЛБИ".

2. Допълнителната парична печалба и предметна награда ще се проведе за периода от 8:00 ч. на 17.11.2015 г. до 16:00 ч. на 22.11.2015 г.

3. Паричните печалби и предметните награди, които ще бъдат раздадени са следните:
- пачини печалби на стойност 200 лв. – 15 броя;
- предметна награда Playstation 4 – 1 брой.
Печелившите участници ще бъдат определени чрез жребий.

4. Всички участници, заложили на една квитанция минимум 5 лева в програма Спортмакс, в периода на кампанията, могат да се включат в жребия за определяне на печелившите от "Еврофутбол Спормакс - Максимално бързи печалби“.

5. За да се включи в жребия за определяне на печалбите, участникът трябва да регистрира в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg 35 цифровия баркод на квитанцията, отговаряща на описаното в т. 5 и да попълни трите си имена, град на местоживеене, дата на раждане, телефон за връзка и e-mail за контакти. Участниците имат право да регистрират неограничен брой квитанции. Всяка регистрирана квитанция дава право на едно участие в жребия. Броя на участия в жребия се определя от броя регистрирани квитанции.

6. Жребият за определяне на печалбите, ще се проведе от 17:30 ч. на 22.11.2015 г. В него ще се включат всички участници, отговарящи на условията по т. 4 и т. 5.

7. Печелившите участници и техните печалби, ще бъдат обявени в интернет сайта на дружеството след провеждане на жребия.

8. Паричните печалби и предметните наградите ще бъдат изплатени срещу представяне от участника на квитанция за потвърждение на залога, съдържаща 35-цифрения баркод, който е регистриран в сайта и е определен за печеливш или форма изплащане, получена при получаване на печалба по квитанция, чиито 35-цифрен баркод е регистриран за участие в допълнителната парична печалба и предметна награда.

9. Паричните печалби и предметните награди могат да бъдат получени в офисите на регионалните представители или в централния офис на дружеството в срок до 7 дни, считано от деня, следващ тяхното определяне. Парични печалби и предметни награди, непотърсени в този срок, не се изплащат.

10. Участниците се съгласяват техните имена, снимки и т.н. да бъдат използвани безвъзмездно от Еврофутбол с рекламни и ПР цели.

11. С предоставянето на личните си данни по начина, описан в т. 5 от настоящите правила, участникът дава изричното си съгласие да получава информационни съобщения, свързани с организираните от "Еврофутбол" ООД игри, кампании, промоции и др.

12. В "Еврофутбол Спормакс - Максимално бързи печалби" нямат право да участват букмейкъри или служители на "Еврофутбол" ООД.

13. Еврофутбол си запазва правото да променя правилата на допълнителната парична печалба и предметна награда, за което уведомява участниците своевременно.

feature

PlayStation 4

PlayStation 4 разполага с ултра-бърз процесор, ново поколение видео чип и супер-скоростна системна памет. Конзолата предлага:

  • несравнима графика
  • най-добрите игри
  • допълнително съдържание
feature

15х200 лв.

Паричните печалби от играта "Еврофутбол СпортМакс - Максимално бързи печалби" са петнадесет награди от по двеста лева в брой.

ПЕЧЕЛИВШИ

PlayStation 4
Христо Тасев, гр. София

по 200 лв. печелят
Георги Атанасов Георгиев, гр. Монтана
Иван Малинов, гр. Пазарджик
Кристиан Петков, гр. Стара Загора
Даниел Стефанов, гр. Кюстендил
Анатоли Диментиев, гр. София
Калоян Василев, гр. Габрово
Беркай Асан, гр. Плевен
Драгомир Шаламанов, гр.Ямбол
Васил Запрянов, гр. Пловдив
Валентин Борисов Васлев, гр. Видин
Николай Бориславов Каваклийски, гр. София
Стилиян Димитров, гр. Хасково
Изет Мехмед, гр. Шумен
Милан Кузов, гр. Бургас
Димитър Димитров, гр. Кърджали

Връзка с нас

При въпроси свързани с текущата игра на Еврофутбол ООД

Пишете ни на websupport @ eurofootball.bg