Еврофутбол Телефоннни залози Залози на живо Резултати на живо Клуб Еврофутбол Телевизия Еврофутбол
EUROFOOTBALL
БУКМЕЙКЪРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТЪРСИМ БУКМЕЙКЪРИ
КАНДИДАТСТВАЙ
КАК СЕ СТАВА БУКМЕЙКЪР
ГАЛЕРИЯ
АКЦЕНТИ
Програма за Мондиал 2010
Фейсбук група на Еврофутбол
"5 стъпки за разкриване на букмейкърски пункт"
Тарифа на вестник Еврофутбол
Еврофутбол - 100% адреналин
БУКМЕЙКЪРИ КАК СЕ СТАВА БУКМЕЙКЪР

1. Как да разбера за необходимите правила и документи, за да стана букмейкър?
Цялата необходима информация ще намерите в информационния пакет "5 СТЪПКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ", който можете да изтеглите тук .

Информация можете да получите и като позвъните на телефон: (02) 81 89 152 всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа.

В централния офис на Еврофутбол: София, ул. "Коломан" No 1, хотел "Шампион" (партер) отдел "Букмейкърска мрежа", можете да получите информация всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Преминават се 5 етапа при откриването на един букмейкърски пункт:

 • Подаване на документи;
 • Подписване на договор и обучение;
 • Деклариране пред Държавната комисия по хазарта;
 • Оборудване и рекламно оформление;
 • Инсталиране на терминал, тестване на системата и старт на работа.

2. Има ли някакви специфични изисквания за лицата, които кандидатстват за букмейкъри?
Да. Всеки букмейкър трябва:

 • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да има завършено средно образование;
 • Да не е укривал от данъчно облагане приходи, доходи, печалби, имущества и сделки с тях и това да е установено с влязъл в сила данъчен ревизионен акт или с влязло в сила наказателно постановление;
 • Да не му е отнето окончателно разрешение за организиране на хазартна дейност, или да не е наказван за осъществяване на хазартна дейност без разрешение;
 • Да е преминал курс за обучение в централата на Еврофутбол.

3. Аз ли трябва да намеря помещение?
Необходимо е да притежавате помещение - собствено, наето или ползвано на друго правно основание, което да отговаря на следните задължителни изисквания:

 • Да не е публична държавна или публична общинска собственост;
 • Да не е сграда и/или прилежаща площ към обект на МО, МВР, учебно и здравно заведение;
 • Да не се извършва друга хазартна дейност в него;
 • Да не са инсталирани развлекателни съоръжения и компютърни игри;
 • Да бъде минимум 30 кв.м. разгърната площ, от които поне 25 кв.м. - активна, т.е. 12 седящи места за играчите;
 • Да има пряк телефон;
 • Възможно е в помещението да се извършва и друга търговска дейност (кафе или бар), ако това не пречи на букмейкърския пункт.

4. Сам ли трябва да оборудвам и оформя рекламно букмейкърския пункт?
Не. Оформлението и оборудването на пункта се изготвят според фирмения каталог на Еврофутбол, от отдел "Реклама", чиито представители ще се свържат с вас.

5. Кога започва оформлението на пункта?
Вие ще получите официално писмено уведомление, че има открита процедура по разкриване на букмейкърски пункт. Едва след това може да започне оборудването и оформянето на помещението съгласно изискванията на Еврофутбол.

6. Кой заплаща рекламното оформление и оборудването на букмейкърския пункт?
Те се заплащат от букмейкъра. Цените са преференциални.

7. Аз ли организирам закупуването на терминала и неговото инсталиране?
Не. Това е инвестиция на Еврофутбол и е част от стратегическата програма за усъвършенстване и развитие на предлаганите игри. Терминалът остава собственост на Еврофутбол, а вие сте длъжен да го ползвате и съхранявате.

8. Кой ще ми каже правилата за работа като букмейкър?
Ще преминете курс на обучение в централата на Еврофутбол, след което ще получите удостоверение за това. Без него не можете да работите като букмейкър. Курсът на обучение не се заплаща и продължава два дни.

9. Трябва ли да кандидатствам за разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри пред Държавната комисия по хазарта?
Не. Вие ще работите на основание на разрешението издадено на Еврофутбол.
Въпреки това, вие трябва да изчакате разрешение от Държавната комисия по хазарта да се разкрие букмейкърски пункт на Еврофутбол във вашето помещение. Всички необходими постъпки за това се правят от Еврофутбол.

10. Трябва ли да имам регистрирана фирма?
Да. Еврофутбол работи само с регистрирани търговски дружества или еднолични търговци по смисъла на българското законодателство.

11. Какви са взаимоотношенията на букмейкъра с Еврофутбол?
Сключва се договор между Еврофутбол и фирмата на кандидат - букмейкъра.

12. Какви данъци се плащат от букмейкъра?
По силата на сключения договор букмейкърът получава комисионно възнаграждение. Това възнаграждение е приход за фирмата на букмейкъра (за което се издава фактура). Осчетоводяването на всяка фактура е предмет на вътрешното счетоводство на всяка фирма.

ОЦЕНЕТЕ СТРАНИЦАТА
©2006-2010. Еврофутбол. Всички права запазени! КАРТА НА САЙТА