• Маркиране на талон

  При маркиране на талона за конни надбягвания (на живо или виртуални) е важно ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се отбележи полето КОНЕ в горната лява част.
  Маркирането на код на надбягването се извършва подобно на кучешките гонки. В новия универсален талон се отбелязва първо десетичното поле и после едно от единичните полета с цифри от 1-9, както за номера на хиподрума така и за поредния номер на надбягването.
  Например: Код 62-14.
  За хиподрум са отбелязани десетичните полета 10 и 50 общо 60 и от единичните полето 2. За надбягване/гонка са маркирани десетичното поле 10 и от единичните 4.
 • Маркиране на Победител/Победители

  При маркиране на участници за 1-во място се използва съответното поле , в което може да бъде маркиран един състезател или повече от един.
  Маркирано на този талон: Поле: КОНЕ
  Код: 62-14.
  Вид залог: П (Победител)
  За 1-во място са маркирани трима участници: №2, №10 и №16
  Залог на колонка в лева: 10 лева
  Множител: 3
  Стойност на талона: 90 лева.
 • Маркиране на Победител/Място

  При маркиране на участници за ПОБЕДИТЕЛ/ МЯСТО също се използва полето за 1-во място. В него може да бъдат отбелязани един или повече от един участници. При залога ПОБЕДИТЕЛ/МЯСТО, играчите правят предвиждане, според което маркираните участници ще се класират на 1-во място и/или без определен ред на финиширане на първите местата .
  Маркирано на този талон:
  Поле: КОНЕ
  Код: 62-12.
  Вид залог: П/М (Победител/Място)
  За Победител и за Място: са маркирани №3, №8 и №15.
  Ако, например, №8 спечели надбягването печалбата е за прогнозата Победител и за прогнозата Място.
 • Маркиране на Място

  При маркиране на участници за вид залог МЯСТО се използва полето за 1-во място, В него може да бъдат отбелязани един или повече от един участници за този вид залог. При залога МЯСТО, играчите правят предвиждане, според което маркираните участници ще се класират на първите местата без определен ред на финиширане. Маркирано на този талон:
  Поле: КОНЕ
  Код: 62-14
  . Вид залог: М (Място)
  За място: №4, №12 и №13
  Ако, например, №12 спечели, ще бъде изплатена печалба, според предложения коефициент за вид залог Място. Ако спечели повече от един от избраните участници, например №4 и №13, печалбата се изплаща и за двамата, тримата или повече участници, маркирани в прогнозата.
 • Маркиране на Дубъл

  При маркиране на участници за вид залог ДУБЪЛ се използва полето КОМБИНИРАНЕ, В него може да бъдат отбелязани един или повече от един участници за този вид залог. При залога ДУБЪЛ, играчите правят предвиждане, според което маркираните участници ще се класират на 1-во и 2-ро без определен ред на финиширане. Маркирано на този талон:
  Поле: КОНЕ
  Код: 52-15.
  Вид залог: Д (Дубъл)
  За Дубъл с трима участници са маркирани: №1, №6 и №7
  Ако, например, №1 и №7 спечелят, ще бъде изплатена печалба, според предложения коефициент за вид залог Дубъл (1-во и 2-ро място без точен ред).
 • Маркиране на 1-2 и 1-3

  Видовете залог 1-2/Първи двама и 1-3/ Първи трима са напълно идентични с познатите от Гонки видове залог. В прогнозата играчът трябва да познае първите двама или първите трима участници в точен ред на финиширане. Маркирането на участниците се прави в полетата за 1-во, 2-ро и 3-то място Маркирано на този талон:
  Поле: КОНЕ
  Код: 62-03.
  Вид залог: 1-2/Първи двама и 1-3/ Първи трима
  Mаркирани са участници: За 1-во място №4, за 2-ро място №13 и за трето място №16
 • Маркиране на Трио

  Видът залог Трио също се маркира в полето Комбиниране, също като при Гонките с Хрътки.
  В конкретния случай за Трио са маркирани № 3, 15 и 16.

 • Маркиране с твърдо предвиждане

  Твърдо предвиждане се маркира също като при Гонките с Хрътки.

 • Маркиране с повече от едно твърдо предвиждане

  Предвиждане с повече от един участник, маркиран за твърд.
  Пример:
  Вид залог 1-3/Първи трима
  Маркирани са № 3,4,9 и 17, като за Твърди са отбелязани №4 и №9.

 • Маркиране на Случаен избор С/И

  Маркирането на Случаен избор С/И не изисква маркиране на Хиподрум и пореден код на надбягването, защото се валидира за активното към момента състезание.
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се маркира полето КОНЕ
  Маркира се вид залог Случаен избор.
Изтегли "Общи правила"
Изтегли "Указания за залагане"
©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки