•   Общи правила 
 •   Попълване на талон 
 •   Видове залози 
 •   Суперджакпот 15 
 •   Джакпот 13 
 •   Екстра 10 
 •   Джакпот 11 
 • Еврофутбол - 100% адреналин

  ИГРИ : СУПЕРДЖАКПОТ 15

  1. В програмата има 15 срещи, обособени в отделен модул. Това са срещите от СУПЕРДЖАКПОТ 15.
  2. За да заложи за СУПЕРДЖАКПОТ 15, участникът трябва да направи предвиждания за изходите от всички 15 срещи, маркирани в един цвят в програмата. Еврофутбол ООД може да определи повече от един СУПЕРДЖАКПОТ 15 в даден тираж. В този случай срещите от всеки джакпот са оцветени в различен цвят (червен, син, жълт или др.). За да заложи на даден СУПЕРДЖАКПОТ 15, участникът трябва да маркира "СДП1", "СДП2" и т.н. на талона. Информацията за полето, което трябва да се маркира на талона, за да се заложи на съответния джакпот, се обявява в сайта на компанията www.eurofootball.bg. Номерата на срещите не се маркират в талона. Предвижданията за изходите на срещите от СУПЕРДЖАКПОТА се маркират последователно по възходящ ред на номерата на срещите от програмата. Могат да се използват единични, двойни и тройни предвиждания.
  Участникът може да заложи само за СУПЕРДЖАКПОТ 15, който е активен в дадения момент.
  3. В предвижданията за СУПЕРДЖАКПОТ 15 не може да се използва двоен шанс.
  4. Залогът на колонка за СУПЕРДЖАКПОТ 15 е фиксиран на 0,10 лв.
  За да се изпълни условието за минимум 1,00 лв. залог на талона трябва да се изиграят двойни и/или тройни предвиждания, така че да се формират минимум 10 колонки.
  5. Размерът на сумата, натрупана в СУПЕРДЖАКПОТ 15 се обявява в интернет сайта на дружеството.
  6. Натрупаните суми във фонд СУПЕРДЖАКПОТ 15 се разпределят между всички печеливши талони (квитанции), които са попълнени по начина, описан в т. 2 и съдържат предвиждания за всички срещи от съответния СУПЕРДЖАКПОТ 15.
  7. Ако повече от един талон (квитанция) участва в разпределението на даден фонд за СУПЕРДЖАКПОТ, сумата се разпределя поравно между печелившите талони (квитанции). Всеки от печелившите получава и печалба, която съответства на произведението от коефициентите на познатите срещи по залога.
  8. Когато една или повече от срещите, включени във фонд СУПЕРДЖАКПОТ 15, са с коефициент "1", СУПЕРДЖАКПОТЪТ не се изплаща.


  Изтегли "Общи правила"
  Изтегли "Указания за залагане"
  ©2007-2017 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта