Препоръчваме ви да се запознаете с "5 СТЪПКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ"
преди да подадете вашата молба и да попълните необходимите документи. Спазването на всички изисквания на Еврофутбол е предпоставка за нормалното протичане на процедурата по разкриване на вашия пункт!


Изтегли - Пълномощно за работа с терминал

Изтегли - Пълномощно титуляр

Изтегли - Декларация по чл.8, ал.1 и 4 от ЗХ /хиксовете да не се изтриват/


* Забележка: Документите се изискват да са нотариално заверени!
©2007-2018 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки