Еврофутбол Академия /наричана навсякъде по-долу за улеснение Програмата/ дава възможност на хора със средно образование без трудов опит или без специална квалификация да получат знания за букмейкърската дейност и да се включат да работят като букмейкъри в системата на Еврофутбол, една от бързо разрастващите се български компании с повече от 25 годишна история като пазарен лидер.

Моля, преди да кандидатствате и изпратите своите данни, да прочетете настоящата политика за защита на личните данни при кандидатстване в Програмата, за да се запознаете как “Еврофутбол” ООД в качеството си на администратор на лични данни събира и използва предоставените от Вас лични данни.

Като кандидатствате в Програмата и участвате в процеса на обучение, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази политика и желаете Дружеството да събира и обработва Ваши лични данни за участие в Програмата. Пълна информация за Програмата и обучението може да намерите тук.

Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.

Сигурност и конфиденциалност на личните данни. Цели на обработката

Дружеството ще обработва предоставените от Вас лични данни само за целите на Програмата и в съответствие с настоящата политика и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и националното законодателство за осигуряване на защитата на личните Ви данни.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни:

Когато кандидатствате в Програмата, Вие ни разкривате Ваши лични данни, които ние ще обработваме във връзка с процеса по реализиране на обучението по Програмата и предоставянето на възможност за професионална реализация. Също така използваме посочените по-долу данни и за да отговорим на Вашите запитвания, искания и оплаквания, ако постъпят такива.

Примерни категории лични данни, които обработваме:
• Данни при регистрация: две имена, град, телефон, години, пол, e-mail;
• Когато попълвате тестове и проверявате знанията си – съхраняваме информация за резултатите от тествовете и вашите отговори;
• Номер и дата на издаване на сертификат за преминато обучение;
• IP адрес при посещение на сайта; брой посещения на сайта и др;
• Информация, обработвана чрез бисквитките на нашия сайт – повече за това можете да научите тук.
• Ваши коментари и мнения за нашата Програма, когато пожелаете да ни споделите такива и да бъдат публикувани на нашия сайт;
• Информация, която споделяте с нас, когато ни пишете или ни се обаждате, за да споделите проблем, оплакване или похвала.

Препоръчваме информацията, които ни изпращате, да не се съдържат чувствителни лични данни, като информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация, здравословно състояние и др.

В зависимост от Вашата активност и желание за участие в Програмата в различните етапи е възможно:
• Да попълните тестове;
• Да получите сертификат;
• Да бъдете регистрирани в база данни, с цел да получавате предложения за работа по придобитата квалификация- само когато изразите изрично съгласие за това.

Всички лични данни, разкрити по време на процеса по кандидатстване, ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата политика.

Резултатите от положените тестове са конфиденциални и ще се използват само за Ваша информация, а когато сте се съгласили – и за оценка дали отговаряте на изискванията на „Еврофутбол“ ООД във връзка с бъдещи предложения за работа като букмейкър от търговската мрежа на дружеството.

Обучителният курс за кандидат-букмейкъри не носи кредити за академичното образование във висши учебни заведения.

Срок на съхранение на личните данни:

Когато успешно завършите Програмата, ще Ви бъде издаден сертификат за успешно преминато обучение и ще бъдете включен в базата данни на Еврофутбол с цел удостоверяване на успешното обучение.

В случай че не преминете Програмата и/или се откажете да участвате в нея на който и да е етап, предоставените от Вас документи и данни в процеса ще бъдат заличавани и унищожавани веднага след настъпване на съответното обстоятелство.

Ако се съгласите да се свързваме с Вас с цел бъдещи предложения за работа и станете част от нашата база данни, личните данни за Вас в нея ще се съхраняват за срок от 3 години.

Предоставяне на Вашите лични данни на трета страна:

Вашите лични данни може да бъдат споделени/предоставени на нашите Регионални представители или букмейкъри от нашата търговска мрежа. Съгласно нормативните изискванията Еврофутбол е сключило с тези доставчици нарочни договори за обмен и защита на личните данни.
Ваши лични данни не се разкриват или предоставят на дружества от страни извън територията на Република България.

Вашите права:

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити(когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни се свържете с нас на посочените по-долу контакти.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: [email protected] и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Дружеството.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в тази Политика контакти.

Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.

За да реализирате тези свои права трябва да се свържете с нас на електронна поща на [email protected] или на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 12

Благодарим Ви, че избрахте да участвате в нашата академия!

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на хотела и във всеки наш офис. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение, доколкото разполагаме с тези данни и имаме право да ги използваме за връзка с Вас.

Ако желаете да упражните правата си, можете да ползвате формуляр, който съсдадохме за вас тук.

Връзка с нас

Централен офис
гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 12
Тел.: 02/8189 115, 02/8189 126
Факс: 02/8189107
[email protected]

За връзка с Длъжностното лице за защита на данните
гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 12
Тел.: 02/8189 115, 02/8189 126
[email protected]

Комисия за защита на личните данни
Контакти
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg


Начало