• Свободни позиции
 • Работа като букмейкър
 • Стажантска програма
 • Кариера в Еврофутбол

   

  Работата в Еврофутбол предлага възможности за професионална изява в динамично развиваща се среда, повишаване на квалификацията и лично израстване във водеща компания на българския пазар,
  конкурентно възнаграждение, отговарящо на поетите отговорности и постигнати резултати.

  Ние правим всичко възможно нашите служители да изпитват удоволствие от работата си, така както и потребителите да изпитват удоволствие от нашите продукти. Ние сме ентусиазирани да развиваме потенциала
  на нашите служители и да им помагаме да показват най-доброто от себе си, както и да доставяме високи резултати.

  Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта и искате да станете част от екипа на компания, която осъществява дейността си
  отговорно, присъединете се към нашия екип.

  Автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка (паспортен формат) изпращайте на e-mail: [email protected]

  Компанията ще се свърже само с одобрените кандидати. Работодателят ще разглежда конфиденциално всички кандидатури.

  Желаем Ви успех!


  Свободни позиции

  • Експерт ''Маркетинг''

   Вашите отговорности:
   - Анализ на пазарния потенциал. Сегментиране на пазара. Определяне на таргет групи;
   - Разработване на маркетингови планове и програми за работа с клиенти;
   - Планирането и осъществяването на маркетингови стратегии и кампании;
   - Разработване на маркетингови проекти;
   - Разработване на стратегии за стартиране на нови продукти;
   - Разработване, организиране и провеждане на маркетингови проучвания. Анализ и презентация на резултатите.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСПЕШНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ И ПРОЕКТИ;
   - Много добри математически познания, с цел изготвяне на анализи и статистическа информация;
   - Много добри познания в областта на спорта (в т.ч. футбол, волейбол, баскетбол, тенис, хокей, формула и др.);
   - Препоръчително е опит в областта на спортните залагания;
   - Завършено подходящо висше образование (маркетинг, статистика или други икономически специалности);
   - Отлично владеене на английски език и отлична компютърна грамотност.


   Лични качества, които ценим:
   - Умения за работа в екип;
   - Иновативност;
   - Креативност и аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация;
   - Прецизност.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Експерт ''Връзки с обществеността''

   Вашите отговорности:
   - Ежедневен мониторинг на медиите;
   - Ежедневен анализ и архив на публикациите в медиите, по теми, които касаят компанията;
   - Работа с различни вътрешнофирмени документи – справки, заявки, отчети, поддръжка и актуализиране на бази данни от информация, др.;
   - Подготовка на различни прес съобщения, разпращане до медиите;
   - Участие в подготовката и провеждането на различни индивидуални мероприятия и кампании;
   - Контакти с регионални медии;
   - Организиране на събития;
   - Корпоративна социална отговорност;
   - Разработване на ПР кампании – в национален и регионален мащаб, както и онлайн.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Завършено висше образование по специалност „Журналистика”, „Връзки с обществеността”, „Реклама” или „Българска филология”;
   - Професионален опит като специалист „Връзки с обществеността” минимум 2 години;
   - Отлична българска граматика и умение за писане;
   - Владеене на английски език –писмено и говоримо;
   - Отличен опит в използването на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook/Outlook express;
   - Познания в областта на спорта;
   - Възможност за командировки, свързани с провеждането на някои от мероприятията;


   Лични качества, които ценим:
   - Умения за работа в екип;
   - Комуникативност;
   - Креативност;
   - Представителност;
   - Коректност;
   - Отговорност;
   - Прецизност;
   - Бързина и гъвкавост в действията и преценките.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Оператор по приложение - Дирекция ''Информационни технологии, софтуер и иновации''

   Вашите отговорности:
   - Работа със специфични за компанията приложения;
   - Изготвяне на справки;
   - Тестване на нови функционалности, свързани със спортните залози;
   - Обработка на рекламации.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Отлични познания по Microsoft Office;
   - Отлични компютърни умения;
   - Владеене на Английски език – писмено и говоримо;
   - Квалификация в областта на Математиката или Информационните технологии - предимство.


   Лични качества, които ценим:
   - Логическо мислене;
   - Отговорност;
   - Готовност за работа на смени;
   - Висока организираност и мотивация;
   - Умения за работа в екип;
   - Интереси и познания в областта на спорта са предимство.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Експерт ''Програми и анализ''

   Вашите отговорности:
   - Изготвяне анализи на статистическа информация, свързана със съставянето на програмите и коефициентите на "Еврофутбол" ООД;
   - Анализиране на информацията за резултатите от спортните състезания, включени в програмите на "Еврофутбол" ООД;
   - Въвеждане на информация в Централизираната компютърна система за обработка на данните и промяна параметрите на използваните приложения.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - МНОГО ДОБРИ ПОЗНАНИЯ в областта на ФУТБОЛНИТЕ СРЕЩИ и другите спортни състезания (ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТЕНИС, ХОКЕЙ, КОННИ НАДБЯГВАНИЯ и др.);
   - Много добри познания в областта на спортните залагания и спорта;
   - Компютърна грамотност (Internet, Microsoft Office);
   - Завършено подходящо образование;
   - Английски език;
   - Готовност за работа на смени.


   Лични качества, които ценим:
   - Отговорност;
   - Коректност;
   - Умения за работа в екип;
   - Аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация.


   Ние предлагаме:
   - Интересна и предизвикателна работа в голяма българска компания, разширяваща своето пазарно присъствие;
   - Екип от професионалисти;
   - Изпълнено с динамика ежедневие.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  ©2007-2018 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта