• Свободни позиции
 • Работа като букмейкър
 • Стажантска програма
 • Кариера в Еврофутбол

   

  Работата в Еврофутбол предлага възможности за професионална изява в динамично развиваща се среда, повишаване на квалификацията и лично израстване във водеща компания на българския пазар,
  конкурентно възнаграждение, отговарящо на поетите отговорности и постигнати резултати.

  Ние правим всичко възможно нашите служители да изпитват удоволствие от работата си, така както и потребителите да изпитват удоволствие от нашите продукти. Ние сме ентусиазирани да развиваме потенциала
  на нашите служители и да им помагаме да показват най-доброто от себе си, както и да доставяме високи резултати.

  Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта и искате да станете част от екипа на компания, която осъществява дейността си
  отговорно, присъединете се към нашия екип.

  Автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка (паспортен формат) изпращайте на e-mail: [email protected]

  Компанията ще се свърже само с одобрените кандидати. Работодателят ще разглежда конфиденциално всички кандидатури.

  Желаем Ви успех!


  Свободни позиции

  • Експерт ''Реклама''

   Вашите отговорности:
   - Планира, разработва и организира рекламни кампании и активности;
   - Изготвя рекламни и медийни продукти;
   - Събира и анализира информация относно потребителските предпочитания и вкусове;
   - Възлага и провежда пазарни проучвания с цел установяване на пазарни възможности за нови и съществуващи продукти;
   - Следи изпълнението на сключените договори, изготвя анексите към тях;
   - Изготвя справки, анализи и препоръки касаещи маркетинговата дейност на фирмата.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Завършено подходящо висше образование (маркетинг, статистика или други икономически специалности);
   - Отлично владеене на английски език;
   - Много добра компютърна грамотност, отлично владеене на Excel;
   - Опит на подобна позиция в друга голяма компания или агенция е предимство, но не е задължителен.


   Лични качества, които ценим:
   - Креативност и аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация;
   - Умения за работа в екип.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Инспектор

   Вашите отговорности:
   - Участва в процеса на развитие на букмейкърската мрежа в цялата страна;
   - Прави оценка на пазарния потенциал на букмейкърските пунктове, след наблюдение и анализ;
   - Контролира спазването на утвърдени фирмени изисквания за букмейкърски пунктове;
   - Консултира букмейкърските пунктове за подобряване предлагането на услугите на клиентите;
   - Заснема посетените обекти, събира и обработва информацията за тях;
   - Eжеседмични командировки в цялата страна.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Висше образование - икономическо или техническо (маркетиг - предимство);
   - Минимум 2 години трудов стаж (предимство е предишен опит като търговски представител и/или работа с клиенти);
   - Готовност за служебни пътувания в страната (предимство е предишен опит, включващ пътувания в страната);
   - Владеене на английски език;
   - Обща компютърна грамотност (MS Office, Internet);
   - Шофьорска книжка;
   - Възможност за ежеседмични, служебни пътувания.
    

   Лични качества, които ценим:
   - Представителност;
   - Комуникативност;
   - Висока организираност и мотивация;
   - Умения за работа в екип;
   - Отговорност, прецизнoст и експедитивност.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Оператор ''Help Desk'' - Дирекция ''Информационни технологии, софтуер и иновации''

   Вашите отговорности:
   - Предоставяне на информация на участниците, за игрите със залози, които се предлагат;
   - Консултации на участници свързани с решаването на проблеми и техни въпроси;
   - Работа със специфични софтуерни приложения.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Добра комютърна грамотност-MS Office, Windows, Internet applications;
   - Ясна дикция;
   - Езикова култура;
   - Готовност за работа на смени;
   - Завършено подходящо образование;
   - Английски език.


   Лични качества, които ценим:
   - Отговорност;
   - Коректност;
   - Умения за работа в екип;
   - Аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация.


   Ние предлагаме:
   - Интересна и предизвикателна работа в голяма българска компания, разширяваща своето пазарно присъствие;
   - Екип от професионалисти;
   - Изпълнено с динамика ежедневие.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  ©2007-2017 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта