• Свободни позиции
 • Работа като букмейкър
 • Стажантска програма
 • Кариера в Еврофутбол

   

  Работата в Еврофутбол предлага възможности за професионална изява в динамично развиваща се среда, повишаване на квалификацията и лично израстване във водеща компания на българския пазар,
  конкурентно възнаграждение, отговарящо на поетите отговорности и постигнати резултати.

  Ние правим всичко възможно нашите служители да изпитват удоволствие от работата си, така както и потребителите да изпитват удоволствие от нашите продукти. Ние сме ентусиазирани да развиваме потенциала
  на нашите служители и да им помагаме да показват най-доброто от себе си, както и да доставяме високи резултати.

  Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта и искате да станете част от екипа на компания, която осъществява дейността си
  отговорно, присъединете се към нашия екип.

  Автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка (паспортен формат) изпращайте на e-mail: [email protected]

  Компанията ще се свърже само с одобрените кандидати. Работодателят ще разглежда конфиденциално всички кандидатури.

  Желаем Ви успех!


  Свободни позиции

  • Касиер - счетоводител

   Вашите отговорности:
   - Проверка и обработка на първични счетоводни документи;
   - Съставяне и осчетоводяване на вторични счетоводни документи;
   - Текущо оcчетоводяване;
   - Осчетоводяване на банкови и валутни операции;
   - Следене за разплащанията с външни контрагенти;
   - Водене на документооборота в касата на фирмата;
   - Изготвяне на фактури и платежни нареждания;
   - Приемане, съхраняване и предаване на парични средства в съответствие с действащите нормативни актове;
   - Работа с ЕКАПФ (електронен касов апарат с фискална памет);
   - Текущо водене на касовите операции;
   - Изготвяне на месечни справки и отчети.

    

   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Висше икономическо образование;
   - Предишен опит със счетоводен софтуер Ajur L;
   - Минимум 3 години стаж по специалността;
   - Опит със складова програма;
   - Добро познаване на данъчната, счетоводната материя и МСС;
   - Много добра компютърна грамотност;
   - Английски език на работно ниво.


   Лични качества, които ценим:
   - Отговорност;
   - Коректност;
   - Лоялност;
   - Стриктно изпълнение на поетите ангажименти;
   - Умения за работа в екип;
   - Висока организираност и мотивация.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.
   - Отлични условия на труд.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Инспектор

   Вашите отговорности:
   - Участва в процеса на развитие на букмейкърската мрежа в цялата страна;
   - Прави оценка на пазарния потенциал на букмейкърските пунктове, след наблюдение и анализ;
   - Контролира спазването на утвърдени фирмени изисквания за букмейкърски пунктове;
   - Консултира букмейкърските пунктове за подобряване предлагането на услугите на клиентите;
   - Заснема посетените обекти, събира и обработва информацията за тях;
   - Eжеседмични командировки в цялата страна.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Висше образование - икономическо или техническо (маркетиг - предимство);
   - Минимум 2 години трудов стаж (предимство е предишен опит като търговски представител и/или работа с клиенти);
   - Готовност за служебни пътувания в страната (предимство е предишен опит, включващ пътувания в страната);
   - Владеене на английски език;
   - Обща компютърна грамотност (MS Office, Internet);
   - Шофьорска книжка;
   - Възможност за ежеседмични, служебни пътувания.
    

   Лични качества, които ценим:
   - Представителност;
   - Комуникативност;
   - Висока организираност и мотивация;
   - Умения за работа в екип;
   - Отговорност, прецизнoст и експедитивност.


   Ние предлагаме:
   - Динамична и разнообразна работа в голяма българска компания;
   - Екип от висококвалифицирани професионалисти.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  • Оператор ''Help Desk'' - Дирекция ''Информационни технологии, софтуер и иновации''

   Вашите отговорности:
   - Предоставяне на информация на участниците, за игрите със залози, които се предлагат;
   - Консултации на участници свързани с решаването на проблеми и техни въпроси;
   - Работа със специфични софтуерни приложения.


   Успешният кандидат трябва да притежава:
   - Добра комютърна грамотност-MS Office, Windows, Internet applications;
   - Ясна дикция;
   - Езикова култура;
   - Готовност за работа на смени;
   - Завършено подходящо образование;
   - Английски език.


   Лични качества, които ценим:
   - Отговорност;
   - Коректност;
   - Умения за работа в екип;
   - Аналитично мислене;
   - Висока организираност и мотивация.


   Ние предлагаме:
   - Интересна и предизвикателна работа в голяма българска компания, разширяваща своето пазарно присъствие;
   - Екип от професионалисти;
   - Изпълнено с динамика ежедневие.


   Месторабота:
   - Централен офис на фирмата в гр. София.

  ©2007-2017 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта