Технология

Централизирана компютърна система за приемане на залози в реално време

компютърна система се състои от Централна компютърна система и терминали. Централизираната система обработва залози в реално време от всички букмейкърски пунктове, както и съхранява информацията за програмите на тиражите, направените залози и определените печалби.

Процесът по реализиране и потвърждаване на залозите се осъществява в частна виртуална мрежа. 

Устройството, чрез което се приемат и обработват залозите е терминал "Photon". Във всеки букмейкърски пункт е разположен такъв терминал, който е свързан директно с Централната компютърна система посредством наети линии или GSM модеми. Реагиращият на докосване монитор на терминала дава възможност и за директно въвеждане на залога на играча, без използване на талон. За целта е разработен специален софтуер.

За секунди терминалът сканира талона и получава потвърждение или отказ от централната система за валидността на талона, а от принтера се разпечатва квитанция за потвърждение на залога. Печалбите се изплащат чрез автоматично разчитане на баркода от квитанцията.
Върху предвиден клиентски дисплей се изписва информация за приетия талон.

Централната компютърна система е изградена от сървъри на IBM. Всички модули на системата са двойно подсигурени с цел ефективна и сигурна работа.

Тази система за залагания осигурява бърза и надеждна обработка на информацията и дава възможност до няколко минути след приключване на последната играна среща участниците да получават печалбите си във всеки пункт в страната.

Централизираната система за приемане на залози се обновява регулярно в съответствие с най-актуалните технологии. Това позволява да се предоставят на клиентите редица нови възможности за залози, повече залози на живо, нов талон, в който да се включват всички желани предвиждания.

Нововъведението позволява безпроблемна връзка между софтуер и хардуерни платформи и терминали  на 3-та страна като банки, мобилни оператори, доставчици на услуги. Новата операционна система е изключително надеждна. Тя осигурява обработка на транзакции в реално Нововъведението позволява безпроблемна връзка между софтуер и хардуерни платформи и терминали  на 3-та страна като банки, мобилни оператори, доставчици на услуги. Новата операционна система е изключително надеждна. Тя осигурява обработка на транзакции в реално време. Сред редицата нейни предимства е и сигурността й, която отговаря на строгите изисквания на ISO 27001, WLA 2006 & MUSL стандарти.

©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки